Digipost er et sikkert digitalt postsystem utviklet av Posten Norge. Gjennom Digipost kan alle personer over 15 år med norsk fødselsnummer eller D-nummer få en egen "digital postkasse", tilsvarende den fysiske postkassen, som kan benyttes til sikker digital kommunikasjon mellom privatpersoner og private og offentlige virksomheter.

For et par år siden ønsket en av våre kunder å sende innkallinger til pasienter via Digipost, som er en sikker digital postkasse. Med mange tusen innkallinger hvert år ville dette bety stor forenkling hos kunden.
Dette inspirerte oss til å skape produktet DigiLink, en client/server programvareløsning for å sende dokumenter til Digipost. DigiLink er et generelt produkt som gjør det mulig å sende elektroniske brev til Digipost fra de fleste programmer, like enkelt som å skrive ut brevet. Hva som helst kan sendes så fremt det kan skrives ut.  Ved å legge adresseinformasjon i dokumentet kan DigiLink håndtere sendingen til Digipost automatisk. Hvis det er avtalt med Digipost kan dokumentene automatisk videresendes for utskrift til papir og sendes som vanlig post til mottakere som ikke har Digipostkasse.

Løsningen er også i bruk på et laboratorie for å sende ut sensitive prøvesvar direkte til pasient så snart de er klare. Pasienten kan da omgående lese svaret i sin sikrete digitale postkasse på Digipost. Ettersom Digipost er en sikker postkasse hvor en må logge inn med f.eks. BankID, kan all slags sensitiv informasjon sendes på denne måten.

DigiLink er en flerbrukerløsning som består av DigiLink Server som installeres på kundens server i nettverk, samt DigiLink Client for installasjon på klientmaskin (arb.stasjon eller terminalserver). Det er ikke noe i veien for å ha begge installert på samme datamaskin.

I samarbeid med Digipost er vi igang med utvikling av neste versjon av DigiLink. Denne vil få mange nye funksjoner, bl.a. et mottakerregister som kan bygges opp over tid etterhvert som en sender til nye mottakere. For å finne nye mottakere inneholder DigiLink søkefunksjon mot både Digipost og andre eksterne kilder.

Les mer om Digipost...  (ekstern lenke)
Copyright © 2016 MediLink Software AS.  All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.
v4.10.160623
Copyright © 2016 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.
v4.05.160301
Copyright © 2016 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.