MediLink Software AS

Vi er et selskap som har spesialisert oss på elektronisk samhandling i helsesektoren i Norge. Våre produkter og løsninger er utviklet  fra grunnen av, basert på kunnskap og erfaring opparbeidet gjennom mange år. Produktene oppfyller alle relevante krav til standarder og sikkerhet. Med våre løsninger er det ikke nødvendig med lokal konfigurasjon, og brukerne slipper å selv å håndtere parametre som er viktige for korrekt kommunikasjon med andre gjennom helsenett.
 
Vi setter kundene i sentrum med god tilgjengelighet for kundestøtte både via telefon og epost.
MediLink Software AS

MediLink Software er et selskap som har spesialisert seg på elektronisk samhandling i helsesektoren i Norge.

Våre produkter og løsninger er utviklet av oss selv basert på erfaring over mange år, og oppfyller alle relevante krav til standarder og sikkerhet.

Vi setter kundene i sentrum med god tilgjengelighet for kundestøtte både via
telefon og epost.
MediLink

MediLink EDI-løsning er vårt hoveprodukt som benyttes til elektronisk samhandling med utveksling av både asynkrone og synkrone meldinger basert på standarder som inkluderer XML, ebXML og PKI med digitale sertifikater. Løsningen håndterer både gamle og nye standarder for utveksling av meldinger, blandt annet synkrone meldinger mot eResept og Kjernejournal samt synkron ebXML mot NAV/HELFO. MediLink er basert på sentral konfigurasjonsstyring og våre kunder slipper å forholde seg til EDI-tekniske utfordringer. Vårt hovedfokus er helsesektoren i Norge hvor MediLink er installert hos hundrevis av kunder med utveksling av mange tusen meldinger daglig.

Les mer om MediLink...
DigiLink

DigiLink vår løsning for integrasjon mot Digipost. Løsningen gjør det mulig å sende sensitive dokumenter fra de fleste program på windowsplattform.

Dokumentene sendes i PDF-format til mottakere som har digital postkasse hos Digipost. Hvis det er avtalt med Digipost kan dokumentene automatisk videresendes for utskrift til papir og sendes som vanlig post til mottakeren.

Les mer om DigiLink...
Ardis Resept

Ardis Resept er vår løsning for bandagister. MediLink Software AS overtok løsningen fra Ardis AS 1.mars 2016, og vil heretter stå for kundestøtte og vedlikehold av produktet. Gjennom et nært samarbeide siden 2006 ble Ardis Resept sømløst integrert mot MediLink i forbindelse med eResept-prosjektet. MediLink tar seg av all utveksling mot Reseptformidleren og NAV/Helfo.

Med sømløs integrasjon mot MediLink EDI-server inneholder Ardis Resept all funksjonalitet som bandagister trenger for å behandle og utlevere "blåresept" via eResept-løsningen via helsenett.

Les mer om Ardis Resept...
Copyright © 2016 MediLink Software AS.  All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.
v4.10.160623
Copyright © 2016 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.
v4.05.160301
Copyright © 2016 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.