Felt #1 – Header for desktop

Felt #X – Kontakt oss sirkelen

Felt #2 – Header for Pad (tablet)

Felt #3  – Header for mobil

Øverste er Desktop

Midten er PAD

Nederst er Mobil

Sikker og stabil EDI

Sikker og stabil EDI

Utveksling av elektroniske meldinger for helsesektoren

Utveksling av elektroniske meldinger for helsesektoren

MediLink sørger for sikker meldingsflyt mellom ulike fagsystem hos et stort antall brukere.

Alle meldingstyper som brukes i helsesektoren kan overføres.

Kompatibel med de fleste fagsystem - høy fleksibilitet.

MediLink sørger for sikker meldingsflyt mellom ulike fagsystem hos et stort antall brukere.

Alle meldingstyper som brukes i helsesektoren kan overføres.

Kompatibel med de fleste fagsystem - høy fleksibilitet.

Kompakt og funksjonell

MediLink er en generell meldingsutveksler som kombinerer høy fleksibilitet med sikker og stabil drift. MediLink kan overføre alle meldingstyper i helsesektoren – mellom  ulike fagsystem.

Helseforetak,  EPJ-leverandører, utviklere, kommuner, sykehus, legekontor, tannleger, bandagister og forsikringsselskap er blant mangeårige brukere og samarbeidspartnere.

MediLink er en kompakt og effektiv EDI-løsning med beskjedne krav til driftsmiljø. MediLink har API for sømløs integrasjon med ulike fagsystem samt mulighet for filbasert integrasjon for de som ønsker dette.

Kompatibel og holdbar

Kontinuerlig videreutvikling sikrer at MediLink imøtekommer nye krav og standarder. Samtidig beholdes gårsdagens format og meldingsstandarder for å sikre full kompatibilitet over tid.

Fleksibel og effektiv data-drevet konvertering (mapping) mellom forskjellige EDI formater står sentralt. Løsningen har også funksjonalitet for automatisk håndtering av en del feilmeldinger. 

Sentral konfigurasjonsstyring gir stor fleksibilitet ved å sikre gjenbruk av verifiserte parametere.

MediLink håndterer både asynkron og synkron kommunikasjon med flere protokoller, inkludert web-services og synkron ebXML. Løsningen  har også effektiv konvertering til og fra proprietære “in-house”-formater. 

Drift og sikkerhet

MediLink håndterer PKI-basert kryptering og digitale signaturer. Integrert støtte for bruk av Smartkort med personlig sertifikat og eResept. 

I MediLink er det ekstra trygg lagring av virksomhetssertifikater basert på den internasjonale pkcs#15 standarden. 

Sensitive data krypteres med AES-256 for sikker lagring med ende-til-ende kryptering av meldinger.

Sentral driftsovervåking av selve meldingsflyten sikrer et unikt «føre var» prinsipp i MediLink. Med daglige systemmeldinger om feilede meldinger, import/eksport i fagsystem, diskplass mm. kan vi raskere bistå ved eventuelle driftsproblemer.

Funksjonalitet

MediLink EDI-løsning er et produkt fra MediLink Software som i mer enn 20 år har hatt fokus på kundenes behov, god support og videreutvikling. Vi utfører og koordinerer oppsett og konfigurasjon, opplæring, oppstart og oppfølging via fjerntilgang over helsenett. MediLink er en EDI-løsning spesielt utviklet for det norske helsevesenet med full støtte for krav og standarder definert av Direktoratet for e-helse. Vi er godkjent leverandør på Norsk Helsenett.

Dette er et dokument som er kjekt å ha!

prod_ml_logo_inline

Ja takk!

Takk for din henvendelse

Vi kontakter deg så snart som mulig

Tilbud kommer på e-post

dl_logo_
2024_MLS_mono

Benytt kontaktskjemaet for henvendelser til MediLink Software. Vi vil ta kontakt med deg på epost eller telefon så raskt vi kan.

Jeg vil vite mer om ApoLink
Fyll ut skjema under så kontakter vi deg