Felt #1 – Header for desktop

Felt #X – Kontakt oss sirkelen

Felt #2 – Header for Pad (tablet)

Felt #3  – Header for mobil

Øverste er Desktop

Midten er PAD

Nederst er Mobil

ID

Meldingstype

Beskrivelse

1

ML_MSG_TYPE_MBIO RES

Svar mikrobiologi

2

ML_MSG_TYPE_EPIKRISE

Epikrise

3

ML_MSG_TYPE_CLIN_RES

Svar medisinsk biokjemi

4

ML_MSG_TYPE_RTG_RES

Svar radiologi

5

ML_MSG_TYPE_IMMH_RES

Svar immunologi

6

ML_MSG_TYPE_HIST_RES

Svar patologi Histologi

7

ML_MSG_TYPE_CYT_RES

Svar patologi Cytologi

8

ML_MSG_TYPE_HORMON_RES

Hormonsvar

9

ML_MSG_TYPE_RESEPT

Resept

10

ML_MSG_TYPE_HENVISNING

Henvisning

11

ML_MSG_TYPE_SYKMELDING

Sykmelding

12

ML_MSG_TYPE_MLSYSMSG

MediLink System Message

13

ML_MSG_TYPE_IMAGE

Image item

14

ML_MSG_TYPE_RTG_REQ

Rekvisisjon radiologi

15

ML_MSG_TYPE_APPREC

Applikasjonskvittering

16

ML_MSG_TYPE_LEGEERKLAERING

Legeerklæring ved arbeidsuførhet

17

ML_MSG_TYPE_LEGEOPPGJOER

Legeoppgjørsmelding

18

ML_MSG_TYPE_CLIN_REQ

Rekvisisjon medisinsk biokjemi

19

ML_MSG_TYPE_EBXML

General ebXML

20

ML_MSG_TYPE_UNKNOWN

General message (any)

21

ML_MSG_TYPE_SXSYSMSG

SystemX system message

22

ML_MSG_TYPE_TEST

Test message

23

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M91

eResept M91 Forespørsel Reseptliste (respons = M92)

24

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M18

eResept M18 Oppgjørskrav til NAV

25

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M10

eResept M10 Utleveringsrapport M10 til RF

26

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M93

eResept M93 Forespørsel resept (respons = M94)

27

ML_MSG_TYPE_BEHANDLERKRAV

Behandlerkrav (fysioterapeuter)

28

ML_MSG_TYPE_FEST_M30

Fest M30 – Varekatalog

29

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M22

eResept M22 – Oppgjørsresultat

30

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M23

eResept M23 – Utbetaling

31

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M21

eResept M21 – Utleveringsanmodning

32

ML_MSG_TYPE_NPR

NPR melding (til Norsk Pasientregister)

33

ML_MSG_TYPE_PLO

PLO – Pasientlogistikkmelding

34

ML_MSG_TYPE_CPP

CPP – ebXML CPP

35

ML_MSG_TYPE_CPA

CPA – ebXML CPA

36

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M6

Utleveringsrapport forskriver

37

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M8

Utleveringsrapport fastlege

38

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M7

Deleted prescription

39

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M15

Søknadssvar SLV (Statens legemiddelverk)

40

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M2

Individuell søknad om refusjon

41

ML_MSG_TYPE_PDOC_ACK

Profdoc XML kvittering (apprec)

42

ML_MSG_TYPE_FRIKORT

TOKT HarBorgerFrikort (Frikortforespørsel)

43

ML_MSG_TYPE_TILBAKEMELDING

Tilbakemelding på henvisning

44

ML_MSG_TYPE_POLKLABR_KVITT

Kvittering fra NAVs POLK/LABRNK oppgjørskontroll

45

ML_MSG_TYPE_EBXML_PING

ebXML ping melding

46

ML_MSG_TYPE_LABRNK

LABRNK oppgjørskrav

47

ML_MSG_TYPE_DIPS_PARTNERDEF

DIPS/WELL partnerdefinisjonsmelding

48

ML_MSG_TYPE_POLK

POLK oppgjørskrav

49

ML_MSG_TYPE_TOKT_EGENANDELFRI

NAV TOKT Har Borger Egenandelfritak

50

ML_MSG_TYPE_TOKT_HENTFASTLEGE

NAV TOKT Hent fastlege

51

ML_MSG_TYPE_TOKT_PASLIST_ABOSTART

NAV TOKT Start Pasientliste abonnement

52

ML_MSG_TYPE_TOKT_PASLIST_ABOSTOPP

NAV TOKT Stopp Pasientliste abonnement

53

ML_MSG_TYPE_TOKT_PASLIST_ABOSTATUS

NAV TOKT Hent Pasientliste abonnement status

54

ML_MSG_TYPE_TOKT_PASLIST_HENT

NAV TOKT Hent Pasientliste

55

ML_MSG_TYPE_TOKT_SAMHANDLERADR

NAV TOKT Hent samhandleradresser

56

ML_MSG_TYPE_TOKT_EBREV_ABOSTART

NAV TOKT Start ebrev abonnement

57

ML_MSG_TYPE_TOKT_EBREV_ABOSTOPP

NAV TOKT Stopp ebrev abonnement

58

ML_MSG_TYPE_TOKT_EBREV_ABOSTATUS

NAV TOKT Hent ebrev abonnement status

59

ML_MSG_TYPE_TOKT_EBREV_TEST

NAV TOKT Ebrev test

60

ML_MSG_TYPE_TOKT_PASIENTLISTE

NAV TOKT Fastlegens pasientliste

61

ML_MSG_TYPE_TOKT_EBREV_DOKUMENT

NAV TOKT Ebrevdokument

62

ML_MSG_TYPE_ORTOK

ORTOK oppgjørskrav

63

ML_MSG_TYPE_BEHANDLERKRAV_NPR

NPR-behandlerkrav

64

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M12

Søknadssvar fra Helfo eResept M22

65

ML_MSG_TYPE_VEDERLAGSTREKK

NAV TOKT Har Borger Egenandelfritak

66

ML_MSG_TYPE_DIALOG_NOTAT

Dialogmelding Notat

67

ML_MSG_TYPE_DIALOG_AVVIK

Dialogmelding Avviksmelding

68

ML_MSG_TYPE_DIALOG_FORESPORSEL

Dialogmelding Forespørsel

69

ML_MSG_TYPE_DIALOG_SVAR

Dialogmelding Svar

70

ML_MSG_TYPE_FRAVAR

PLO – elin-K Fraværsmelding

71

ML_MSG_TYPE_HELSEOPPL_SOKNAD

PLO – elin-K Helseopplysninger ved søknad

72

ML_MSG_TYPE_HELSEOPPL_LEGE

PLO – elin-K Helseopplysninger til lege

73

ML_MSG_TYPE_MEDISINSKE_OPPL

PLO – elin-K Medisinske opplysninger

74

ML_MSG_TYPE_TJENESTER_ORIENTERING

PLO – elin-K Orientering om tjenestetilbud

75

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M5

eResept – Tilbakekalling av Resept M5

76

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M1

eResept – Resept M1

77

ML_MSG_TYPE_INNL_RAPP

PLO – elin-K Innleggelsesrapport

78

ML_MSG_TYPE_INNL_PAS

PLO – elin-K Melding om innlagt pasient

79

ML_MSG_TYPE_AVMELDING_PAS

PLO – elin-K Avmelding av utskrivingsklar pasient

80

ML_MSG_TYPE_ORIENTERING_DOD

PLO – elin-K Orientering om dødsfall

81

ML_MSG_TYPE_UTSKREVET_PAS

PLO – elin-K Melding om utskrevet pasient

82

ML_MSG_TYPE_UTSKR_KLAR_PAS

PLO – elin-K Melding om utskrivningsklar pasient

83

ML_MSG_TYPE_EPJ_EKSTRAKT

SUMO- Uttrekk av journal

84

ML_MSG_TYPE_SYKMELDING_2011

Sykmelding 2011-definisjon

85

ML_MSG_TYPE_HENDELSE_REQ

SYSVAK Hendelse

86

ML_MSG_TYPE_SOK_REQ

SYSVAK Søk

87

ML_MSG_TYPE_KODEVERK_REQ

SYSVAK Kodeverkspørring

88

ML_MSG_TYPE_HENDELSE_RES

SYSVAK Hendelse Respons

89

ML_MSG_TYPE_SOK_RES

SYSVAK Søk Respons

90

ML_MSG_TYPE_KODEVERK_RES

SYSVAK Kodeverk Respons

91

ML_MSG_TYPE_MBIO_REQ

Mbio Rekvisisjon

92

ML_MSG_TYPE_TOKT_FRIKORTMENGDE_REQ

TOKT HarBorgerFrikortMengde

93

ML_MSG_TYPE_TOKT_FRIKORTMENGDE_RES

TOKT FrikortMengdeSvar

94

ML_MSG_TYPE_VEDERLAGSTREKK_RETUR

Vederlagstrekk Retur

95

ML_MSG_TYPE_CYT_REQ

Cytologi Rekvisisjon

96

ML_MSG_TYPE_HIST_REQ

Histologi Rekvisisjon

97

ML_MSG_TYPE_UTSKRIVNINGSRAPPORT

PLO Utskrivningsrapport

98

ML_MSG_TYPE_SYKMELDING_2013

Sykmelding 2013

99

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M25_2

eResept M25.2 – Legemidler i bruk

100

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M25_3

eResept M25.3 – Legemidler i bruk – utlevert

101

ML_MSG_TYPE_DIALOG_MOTERESPONS

Dialogmelding Møterespons

102

ML_MSG_TYPE_DIALOG_JOURNAL

Dialogmelding Journaloverføring

103

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M24_4

eResept M24.4 – Endring av samtykker i RF

104

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M24_5

eResept M24.5 – Info om flytting av sertifikater

105

ML_MSG_TYPE_ERESEPT_M28

eResept M28 – Endring av multidoseansvarlig lege

106

ML_MSG_TYPE_ORDINASJONSKORT

Ordinasjonskort

 

ID

Formatkode

Beskrivelse

1

ML_ITEM_PDG1

PDG 1 element

2

ML_ITEM_PDG2

PDG 2 element

3

ML_ITEM_PDG3

PDG 3 element (reservert for evnt. framtidig bruk)

4

ML_ITEM_DOLLAR

Dollar format

5

ML_ITEM_FURST

Furst format

6

ML_ITEM_HL7

HL7 format

7

ML_ITEM_EDIFACT

EDIFACT format

8

ML_ITEM_XML            

XML format

9

ML_ITEM_EBXML

EbXML format

10

ML_ITEM_HTML

HTML format

11

ML_ITEM_TEXT           

Rent tekstformat

12

ML_ITEM_RTF

RTF format (tekst med formatering)

13

ML_ITEM_PDF

PDF element

14

ML_ITEM_IMAGE

Bilde-element

15

ML_ITEM_SOUND

Lydelement

16

ML_ITEM_MOVIE

Videoelement

17

ML_ITEM_MIME

MIME-element

18

ML_ITEM_SMIME

S/MIME-element

19

ML_ITEM_RAW

RAW (mottatt kryptert element)

20

ML_ITEM_BINARY

Binært element

 

Ja takk!

Takk for din henvendelse

Vi kontakter deg så snart som mulig

Tilbud kommer på e-post

dl_logo_