Felt #1 – Header for desktop

Felt #X – Kontakt oss sirkelen

Felt #2 – Header for Pad (tablet)

Felt #3  – Header for mobil

Øverste er Desktop

Midten er PAD

Nederst er Mobil

test av font-variant-ligatures

font-family: Roboto

font-variant-ligatures: no-common-ligatures;

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

font-variant-ligatures: common-ligatures;

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

font-variant-ligatures: discretionary-ligatures;

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

font-family: Segoe UI

font-variant-ligatures: no-common-ligatures;

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

font-variant-ligatures: common-ligatures;

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

font-variant-ligatures: discretionary-ligatures;

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

font-family: Times New Roman

font-variant-ligatures: no-common-ligatures;

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

font-variant-ligatures: common-ligatures;

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

font-variant-ligatures: discretionary-ligatures;

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

font-family: Helvetica

font-variant-ligatures: no-common-ligatures;

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

font-variant-ligatures: common-ligatures;

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

font-variant-ligatures: discretionary-ligatures;

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

orginaltekst

{fnr:12345678900} { navn: Line Danser} { adr:Postboks 258} { postnr: 3614} { poststed:Kongsberg} { SecLevel:1} { AvtStartDato: 08.02.2023} { AvtStartTid: 10:00} { AvtAnkInfo: Se innkallingsbrev} { AvtSted: Behandlingsområde K3 i 3. etasje Bodø, Parkveien 95, 8092 Bodø} { AvtUndrTitl: Avtale med Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset} { AvtInfoTitl: VIKTIG! } { AvtInfoTekst:Se forberedelser i innkallingsbrev. Vennligst registrerer din
ankomst på en av selvinnsjekkautomatene i 1. etasje i K-fløyen.} { AvtNavn: Beh.Omr. K3 Bodø} { AvtAdr1: Parkveien 95} { AvtPostNr: 8092} { AvtPostSted: Bodø} { AvtLand: Norge} { fallback:73} { emne:Akutten, absolutter, tittelen, akebrettene, fiffig, kaffe}{ SMS:1}{ sendetid:1930}

Ja takk!

Takk for din henvendelse

Vi kontakter deg så snart som mulig

Tilbud kommer på e-post

dl_logo_

Professional DJ Service For Any Occasion.

Bare en random popup

Your Information
Event Information
Additional Information