Våre programvareløsninger

MediLink

MediLink EDI-server har vært vårt hovedprodukt siden selskapets oppstart i 1998.  Løsningen har blitt kontinuerlig videreutviklet for å dekke behovet i markedet.

Lest mer om MediLink.


DigiLink

DigiLink er en løsning vi har utviklet de siste årene for integrere fagapplikasjoner mot Digipost.  Med DigiLink kan de fleste programmer på windowsplattform sende dokumenter via Digipost. 

Les mer om DigiLinkArdis Resept

Ardis Resept er en programvareløsning for bandagister. MediLink Software overtok ansvaret for dette produktet i mars 2016.  Løsningen inneholder all funksjonalitet som er nødvendig for å håndtere eResept hos en bandagistforretning.

Les mer om Ardis Resept

Copyright © 2016 MediLink Software AS.  All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.
v4.10.160623
Copyright © 2016 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.
v4.05.160301
Copyright © 2016 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.