Ardis Resept

Ardis Resept er en programvareløsning for bandagistforretninger.  Løsningen benyttes for behandling av blåresepter på spesielt medisinsk utstyr og hjelpemidler.
Løsningen inkluderer følgende funksjoner:
• Registrering av pasientopplysninger
• Registrering av ordre
• Hente resepter fra Reseptformideleren (RF-registeret)
• Vareregister og priser fra SLV og legeregister fra Helsetilsynet
• Kontroll av hjemmelskoder og produktgrupper
• Automatisk beregning av egenandeler
• Utskrift av ordreseddel og faktura for egenandeler
• Tilbakerapportering til Reseptformidleren (RF-registert)
• Søking i historikk
• Utskrift av rapporter, etiketter og statistikker
• Periodisk oppdatering av data til regnskap og reskontro
• Elektronisk oppgjør mot NAV/HELFO
• Samarbeid med BNU i myndighetenes eResept-prosjekt
Copyright © 2016 MediLink Software AS.  All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.
v4.10.160623
Copyright © 2016 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.
v4.05.160301
Copyright © 2016 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.