Ardis Resept

Ardis resept er en programvareløsning utviklet spesielt for bandagister, for reseptbehandling og elektronisk innsending av oppgjør til Helfo.
Programmet støtter bruk av både papir- og elektroniske resepter.

Ardis kan benyttes både via internett og Norsk helsenett.

Varelister og takster blir automatisk oppdatert hvert kvartal.

Ardis oppfyller GDPR-kravene med logging og tilgangsstyring, og programmet oppdateres forløpende etter hvert som brukerne avdekker nye behov relatert til GDPR.
MediLink Software har et dedikert produkt-team med fokus på kundenes behov, support og videreutvikling av programmet.
Det er gode muligheter for fjernadministrering av klienter, med tanke på større nettverk eller terminalservermiljø.

Rapporter kan hentes ut til både skjerm, printer eller Excel-regneark.

Ardis har støtte for elektronisk signaturplate.

Integrasjon mot utvalgte ordre- og butikksystem.

Programmet blir i dag brukt av alt fra små enkeltmannsbedrifter med én PC, til store firmaer med mange brukere og avdelinger i krevende terminalservermiljø.
Copyright © 2018 MediLink Software AS.  All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.
v4.10.180618.4
Copyright © 2016 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.
v4.05.160301
Copyright © 2018 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.