MediLink - en EDI-løsning skreddersydd for Helsenorge.

MediLink er et nisjeprodukt orientert mot små- og mediumskala EDI. MediLink er en anerkjent EDI-løsning i helsesektoren hvor det benyttes på et stort antall institusjoner inkludert klinikker, laboratorier, røntgeninstitutter, legekontor og bandagister for utveksling av laboratoriesvar, røntgensvar, epikriser, eResept, m.m.

MediLink er en kompakt og effektiv EDI-løsning som kan utveksle og håndtere alle typer EDI meldinger, både dagens standard basert på ebXML/XML med PKI-basert kryptering og signatur såvel som alle gamle standarder samt proprietære meldingsformater. Nye meldingstyper og formater kan raskt implementeres. PKI-basert kryptering og digitale signaturer med Smartkort og digitale sertifikater.

Sentralt i MediLink konseptet er teknologi for konvertering mellom forskjellige meldingsformater. Dette er en fleksibel og effektiv data-drevet konvertering (mapping) mellom forskjellige EDI formater, et av våre "columbi-egg" i løsningen.

Det finnes flere tilleggsmoduler i MediLink. Disse omfatter MediView - et sluttbrukerprogram for å motta og vise innhold i EDI meldinger, MediCron - en løsning for å drifte flere MediLink lisenser på samme server, og Messenger - en modul for integrasjon mot systemer på sykehus og laboratorier for utsendelse av laboratoriesvar, røntgensvar, epikriser m.m.

MediLink har vært kontinuerlig videreutviklet og utvidet siden konseptet ble "unnfanget" på begynnelsen av 1990-tallet. Dagens MediLink-plattform ble lansert i 2009 og har siden vært videreutviklet med omfattende funksjonalitet. I dag er MediLink et omfattende produkt i takt med dagens krav til standarder, men hvor vi likevel har klart å beholde kompatibilitet med gamle standarder og formater. Selv om Helsenorge gjennom mange år har vist stor innsats for å standardisere elektronisk samhandling, er det stort mangfold og variasjoner på disse standardene. MediLink er skreddersydd for slike forhold hvor en ofte må tilpasse seg for at ting skal fungere som nødvendig for brukerne.

Neste versjon av MediLink er under utvikling parallelt med stadig ny funksjonalitet i dagens versjon. Den nye versjonen vil inneholde mange viktige egenskaper for å sikre at flere tusen helseinstitusjoner effektivt skal kunne drive elektronisk samhandling. Vi vil komme med mer informasjon etterhvert som den nye versjonen tar form.
Copyright © 2016 MediLink Software AS.  All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.
v4.10.160623
Copyright © 2016 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.
v4.05.160301
Copyright © 2016 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written permission of MediLink Software AS, is prohibited.