...sikker utveksling av standardiserte EDI-meldinger...

Sikkerhet

 

MediLink håndterer PKI-basert kryptering og digitale signaturer. I MediLink er det ekstra trygg lagring av virksomhetssertifikater basert på den internasjonale pkcs#15 standarden.

 

Sensitive data krypteres med AES-256 for sikker lagring med ende-til-ende kryptering av meldinger.

Utviklet for helsesektoren

 

MediLink er et generell EDI-løsning utviklet  gjennom mange år, hovedsakelig for bruk innen helsesektoren.

 

Løsningen benyttes på et stort antall helsevirksomheter, inkludert klinikker, laboratorier, røntgeninstitutter, legekontor, spesialister, bandagister og tannleger.

 

MediLink er en kompakt og effektiv EDI-løsning med beskjedne krav til driftsmiljø.  Vi jobbe kontinuerlig med videreutvikling for å møte nye krav og standarder og for å gjøre løsningen enda bedre.

Kommunikasjon

 

MediLink kan benyttes for kommunikasjon via internett eller helsenett

 

Løsningen håndterer både asynkron og synkron kommunikasjon med flere protokoller inkludert web-services og synkron ebXML.

 

MediLink håndterer både dagens og gårdagens meldings-standarder for å sikre full bakoverkompatibilitet.  MediLink håndterer alle typer meldinger som er i bruk i helsesektoren.

 

Effektiv konvertering til og fra proprietære "in-house"-formater.

Sentral konfigurasjonsstyring

 

Sentral administrasjon av konfigurasjon er sentralt i MediLink. Dette sikrer gjenbruk av verifiserte parametere.

 

MediLink har API for sømløs integrasjon med fagsystemer. Det er også mulig å bruke fil-basert integrasjon.

Ønsker du mer informasjon?

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Kundestøtte MediLink/DigiLink:
epost: support@medilink.com
telefon: 31 30 91 60 valg 2
Kundestøtte Ardis:
epost: bandasupport@medilink.com
telefon: 31 30 91 60 valg 3
Administrasjon og Salg:
epost: admin@medilink.com
telefon: 31 30 91 60 valg 1
Copyright © 2019 MediLink Software AS
All Rights reserved world wide.
Reproduction, in whole or part, in any form or medium, without the written consent from MediLink Software AS, is prohibited.
Kundestøtte:   mandag-fredag,   kl.08:00 - 16:00
MediLink: 31 30 91 60 / 2 - support@medilink.com
Ardis Resept: 31 30 91 60 / 3 -  bandasupport@medilink.com
v4.20.191022