Felt #1 – Header for desktop

Felt #X – Kontakt oss sirkelen

Felt #2 – Header for Pad (tablet)

Felt #3  – Header for mobil

Øverste er Desktop

Midten er PAD

Nederst er Mobil

Privacy Policy

Personvernerklæring
Med denne personvernerklæringen ønsker vi å informere om hvordan MediLink Software AS samler inn personopplysninger, hva vi bruker dem til og dine rettigheter.

Vi leverer løsninger for digital samhandling over Norsk Helsenett og internett til et bredt spekter av virksomheter. Innsyn og håndtering av personopplysninger i forbindelse med bruk av våre løsninger reguleres av
egen avtale mellom MediLink Software AS og våre kunder.

For å kunne følge opp våre kunder på en god måte, registrerer og lagrer vi personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og tidligere kunder, blant annet for kommunikasjon vedrørende deres avtale, samt å kunne sende informasjon og oppdatering om tjenester, nyheter og tilbud. Vi lagrer personopplysninger om kunder og besøkende på våre nettsider så lenge dette er nødvendig etter det formålet opplysningene er innhentet for.

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, enten direkte eller indirekte. Behandling av personopplysninger på våre nettsteder MediLink Software AS, Kongens gate 12, 3611 Kongsberg eier og drifter www.medilink.com og www.digilink.no
På våre nettsider kan du kontakte oss for demonstrasjon av produktene, forespørsler og øvrige generelle henvendelser. De som kontakter oss, er ofte kontaktpersoner for kunder og andre som ønsker tilbud eller representerer en virksomhet. Det er frivillig for de som besøker nettsiden vår å gi personopplysninger.

Når du sender oss dine kontaktopplysninger på e-post eller via eget kontaktskjema på vår nettside, samtykker du samtidig til at vi kan behandle dine personopplysninger. De personopplysninger vi behandler ved funksjonene
«kontakt oss», «be om demo» og «be om tilbud» er kun personopplysninger som navn, telefonnummer og epostadresse, samt navn på virksomhet og organisasjonsnummer. Disse dataene vil kun bli brukt til det behandlingsgrunnlag som fremgår av skjemaet.
Eksempelvis: Kontaktskjemadata vil kun bli brukt til å kontakte kunde om forespørsel lagt inn i skjemaet.

Nettstatistikk
Personopplysninger om besøkende på våre nettsider samles inn og avidentifiseres. Formålet er å utarbeide statistikk som vi benytter til å videreutvikle informasjon og innhold på nettsidene. Det registreres blant annetavidentifiserte opplysninger om antall besøk på nettsidene og tidsrommet besøket varte. Opplysningene behandles kun i avidentifisert og aggregert form slik at vi ikke kan spore opplysningene som samles inn.

Informasjonskapsler
Vårt nettsted bruker informasjonskapsler slik de fleste nettsider gjør. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin eller mobiltelefon når du går inn på en nettside.
Når du avlegger et besøk til medilink.com eller digilink.no, installerer vi cookies som er nødvendig for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre. Dersom du samtykker, kan vi også installere cookies som tjener andre formål, som statistikk og analyse eller brukervennlighet. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst.
MediLink Software AS bruker informasjonskapsler til tre formål, jmf. ovenstående avsnitt om «Behandling av
personopplysninger på våre nettsteder» og «Nettstatistikk»:
-For at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.
-For å tilby skjemafunksjonalitet.
-Nettstatistikk og analyse for å vurdere hvordan nettstedet brukes og kartlegge forbedringspotensial.

Kommunikasjon med kunder og leverandører
Vi benytter telefon og e-post i dialog med våre kunder.
Vanlig e-post er ukryptert. Ingen sensitive personopplysninger skal sendes til oss på e-post. Vi anbefaler at taushetsbelagt og fortrolig informasjon sendes kryptert eller på en annen sikker måte som forhindrer uautorisert tilgang til personopplysninger.

Vi ber våre kunder om å ikke legge inn eller gi oss personopplysninger, og aldri sensitive personopplysninger, ved henvendelse om kundestøtte. Dersom vi oppdager at det likevel er gitt personopplysninger ved slike henvendelser har vi adgang til å slette personopplysningene umiddelbart. I slike tilfeller vil vi tilstrebe å gjøre kunden oppmerksom på at det feilaktig er oversendt personopplysninger som blir slettet og at vi må få tilgang til disse på annen måte dersom de er relevante for vår supportfunksjon.

Vi utleverer ingen personopplysninger til tredjepart uten at dette er avtalt med våre kunder eller følger av lovbestemte regler.

Informasjonssikkerhet
Vi bestreber å sikre alle personopplysninger så de er beskyttet i henhold til de krav og standarder som til enhver tid gjelder for vår virksomhet. Vi  gjennomfører de tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltningene som
kreves for at de personopplysningene vi behandler ikke blir gjort tilgjengelig for uautoriserte eller blir manipulert, ødelagt eller går tapt.

Dine rettigheter
Dine rettigheter som enkeltperson knyttet til behandling av personopplysninger, fremgår blant annet av EUs
personvernforordning kapittel III. Dette er noen av de mest sentrale rettighetene:

  • Retten til informasjon og innsyn
  • Retten til retting og sletting («rett til å bli glemt»)
  • Rett til begrensning av behandling
  • Rett til dataportabilitet
  • Rett til å protestere

Hvordan kan du kontakte oss?
Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på admin@medilink.com eller sende brev til
 MediLink Software AS, Kongens gate 12, 3611 Kongsberg.

Du kan også finne mer informasjon om personvern, rettigheter og klagerett hos Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0152 Oslo.
Se https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/ og https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Oppdatert 06/05/2020.
MediLink Software AS, Kongens gate 12, 3611 Kongsberg.

Takk for din henvendelse

Vi kontakter deg så snart som mulig

Tilbud kommer på e-post

dl_logo_